Wednesday, November 02, 2005

Response from SAS (see 17.10. post)


SAS
Originally uploaded by
sfPhotocraft.
As promised here is the response from SAS. They tell in the letter written in Finnish that they have a policy of offering the passenger food and covering telephone costs if the delay is over two hours. They ask me to send my bank account number. I find it still bad service that you have to send a complaint before they offer the compensation. I have taken the contact details out of the email. What was nice of them that the answer came in Finnish and there was a personal signature in the end. These have been erased.

"From:
To:
Date: Wed Nov 02, 2005 05:56:26 AM PST
Subject: Palautteenne

Hyvä Tommi Laitio

Kiitos palautteestanne koskien matkaanne Berliiniin 17.lokakuuta. Pahoittelemme vilpittömästi peruutuksesta ja uudelleenreitityksistä Teille aiheutunutta harmia ja haittaa.

Lento SK679 Kööpenhaminasta Berliiniin 17.lokakuuta peruuntui lennolle suunnitellun koneen teknisen syyn takia. Valitettavasti varakonetta ei reitille saatu lyhyellä varoitusajalla. Kansainvälisten kuljetusehtojen mukaan lentoaikataulut eivät ole taattuja. Lennon viivästyessä tai peruuntuessa lentoyhtiö on velvollinen reitittämään matkustajan lentolipussa mainittuun määränpäähän parhaalla mahdollisella tavalla Kansainvälisiä Kuljetusehtoja ja EU:n 17.02.2005 voimaan astuneita sääntöjä noudattaen. Lentoyhtiö ei vastaa jatkokuljetuksista eikä ole velvollinen korvaamaan menetettyä työ- tai vapaa-aikaa, ohjelmaa määränpäässä, tai muuta taloudellista menetystä.

Tänä vuonna voimaan tulleet uudet EU säännöt ovat vaikuttaneet SAS:n, Blue1:n ja muiden vakiintuneiden reittilentoyhtiöiden toimintaan pääsääntöisesti ylivaraustilanteiden korvaussummiin, jotka ovat 17.2. lähtien huomattavasti korkeammat kuin aikaisemmin. Viivästyksen ollessa yli kaksi tuntia, mutta alle viisi tuntia, tulee lentoyhtiön huolehtia matkustajasta, eli tarjota aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, tarjota kaksi ilmaista puhelua, telexiä tai telekopio- tai sähköpostiviestiä. Matkustaja voi perua tai keskeyttää matkansa lennon myöhästyessä yli viisi tuntia, mikäli matkan tarkoitus jää tämän takia toteuttamatta. Silloin matkustaja reititetään kotikentälleen ja hän on oikeutettu lentolipun hyvitykseen. Paluumatkalla matkan tarkoitus on jo toteutunut, joten siinä vaiheessa matkustajalla ei ole oikeutta lentolipun takaisinmaksuun tai uuteen matkaan, eikä erilliseen rahakorvaukseen.

Business Loungeen eivät matkustajat valitettavasti poikkeustilanteiden ja uudelleenreititysten osalta pääse muutoin kuin lentäessään Business lipulla tai omatessaan Star Alliance Gold kortin.

Korvaamme Teille mielellämme peruutuksesta aiheutuneet suorat kulut, kuten puhelin- ja ruokailukulut kuitteja tai kohtuullista arviotanne vastaan. Kuitit ja tilinumeron voitte toimittaa meille.

Vielä kerran pahoittelemme tapahtuneesta Teille aiheutunutta harmia ja vaivaa. Palautteenne on huomioitu ja rekisteröity seurantaamme varten. Toivomme luottamuksenne SAS:n ja yhteistyökumppaneiden palveluihin edelleen säilyvän ja saavamme toivottaa Teidät tervetulleeksi lennoillemme taas pian uudelleen.

www.blue1.com
SAS Group Company"

No comments: